Bot på 10 000 kroner for kjøring på tundra


En utenlandsk turist som kjørte bil ut på frossen tundra er ilagt en bot på 10 000 kroner for brudd på Svalbardmiljølovens regler. Boten er vedtatt.

Publisert 25.10.2023

En utenlandsk turist kjørte bil ut på frossen tundra og på isen i elveløpet i Bjørndalen om ettermiddagen søndag 22. oktober.

Det er forbudt i Svalbardmiljøloven å kjøre på snødekt og frossen tundra og islagte elver med motorkjøretøy.

Sysselmesteren har etterforsket saken og ilagt personen en bot på 10 000 kroner. Boten er vedtatt.