Sysselmesteren inngår ny kontrakt med Polarsyssel


Sysselmesteren på Svalbard inngår ny kontrakt med rederiet Fafnir HF og skipet Polarsyssel med oppstart fra 1. januar 2026.

Publisert 28.09.2023

– Polarsyssel er en viktig sikkerhets- og beredskapsressurs på Svalbard og jeg er svært fornøyd med at vi har fått på plass en ny kontrakt med rederiet Fafnir HF med oppstart i 2026, sier sysselmester Lars Fause.

Sysselmesteren inviterte den 24. januar 2023 til konkurranse i forbindelse med anskaffelse av leieavtale for tjenestefartøy når dagens kontrakt med Fafnir HF og skipet Polarsyssel utløper senest den 31. desember 2025. Etter gjennomført prekvalifisering ble det den 7. mars 2023 utlyst til konkurranse med forhandling.

Etter forhandlinger våren og forsommeren 2023, har Sysselmesteren valgt å innstille på inngåelse av ny kontrakt med Fafnir HF og skipet Polarsyssel med oppstart 1. januar 2026.

I konkurransen er følgende vekting benyttet: Pris 70-80%, tilleggskvaliteter fartøy og utstyr 5-15% og leveranserisiko 10-20%.

Kontrakten med Fafnir HF har en varighet på 5 år og med opsjonsmulighet på ytterligere 2+2 år. Dagraten er fra 2026 NOK 233 000,-.

Inngåelse av kontrakten skjer med forbehold om Stortingets godkjenning.

Polarsyssel har seilt som tjenestefartøy for Sysselmesteren siden 2014. Den gang var skipet i Sysselmesterens tjeneste seks måneder i året. Fra 2020 har skipet vært i tjeneste for etaten 12 måneder i året. Tjenestefartøyet patruljerer farvannene rundt Svalbard og gjennomfører inspeksjon og kontroll av skip og tilreisende; redningsoppdrag, miljøovervåking og oljevernberedskap.