Søknad om midlertidige innretninger for vinterbruk 2023 – 2024


Frist for å søke om midlertidige innretninger for vinteren er mandag 23. oktober 2023.

Publisert 21.09.2023

Det kreves tillatelse fra Sysselmesteren til alle midlertidige innretninger i vinter som skal brukes til leiropphold for allmennheten en uke eller mer. Dette gjelder for etablering av leir innenfor forvaltningsområde 10, utenfor naturvernområder og utenfor planområder.

Hensikten med å ha en felles frist er for å kunne gjøre en samlet vurdering av søknadene. Virkning på landskap, fauna og på øvrige brukere av området vil tillegges stor vekt i vurderingen. Se lenke til høyre for tips om innhold i søknaden.

Søknader sendes til  firmapost@sysselmesteren.no

Fristen for å søke er 23. oktober 2023.

Last ned dokumenter