Markerer unik opprydding i Sveagruva på Svalbard


Onsdag 13. september markerer klima- og miljøminister Espen Barth Eide at Sveagruva på Svalbard er ryddet og landskapet tilbakeført til en så naturlig tilstand som mulig. Det er første gang i historien at et lokalsamfunn i Arktis er ryddet på denne måten.

Publisert 12.09.2023

Området som ble ryddet er på størrelse med Oslo og markerer at 100 års gruvehistorie er over. Prosjektet ble sluttført to år før tiden og ble 900 millioner kroner billigere enn budsjettert.

Espen Barth Eide markerer restaureringen onsdag 13. september i Sveagruva sammen med blant andre statssekretær John-Erik Vika i Justis- og beredskapsdepartementet, statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet, sysselmester Lars Fause, riksantikvar Hanne Geiran og direktør i Store Norske, Rune Midtgaard.

Stortinget besluttet i 2017 at Sveagruva skulle avvikles, ryddes og tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. I dag står bare fire bygg og flere løse kulturminner igjen som et minne om aktiviteten i området. Landskapet er restaurert tilbake til slik det var før 1940-tallet.

Sysselmesteren på Svalbard har ledet oppryddingen, og Store Norske har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av oppryddingen sammen med en rekke offentlige og private aktører.