Et viktig stykke Norge

Sysselmester Lars Fause og generalløytnant Yngve Odlo. Foto: Hanne Olafsen/Forsvaret.

Denne uke var Forsvarets øverste operative sjef, generalløytnant Yngve Odlo, på besøk til sysselmester Lars Fause. - Det er langt fra fastlandet til Svalbard! Det er noen kritiske sårbarheter som en må være klar over og diskutere. Det handler om å bygge relasjoner, og det gjør man ved å bruke tid sammen, prate og diskutere ulike problemstillinger. Alt kan ikke løses gjennom digitale kanaler, sier generalløytnanten.

Publisert 23.09.2023

Tekst og foto: Hanne Olafsen, Forsvaret.

Sysselmesteren ser at det har vært en veldig positiv utvikling i det arbeidet som har vært lagt ned siden sist besøk som var i fjor.

- Jeg er veldig fornøyd med hvor langt vi har kommet. Vi har fått diskutert de behov som ligger her og hvordan forsvaret kan være i stand til å løse dem innenfor de sivile fullmaktene. Vi har nådd de milepælene vi hadde satt oss, og skal nå jobbe videre, sier sysselmester Fause.

Han får støtte av Odlo.

- Det har vært en svært god utvikling siden sist jeg var her, bevisstheten fra Sysselmesteren har økt betydelig. Så er det viktig at vi fra militær side tar det ansvaret vi har med å dele den informasjonen vi sitter på med sysselmesteren.

Sysselmesteren og generalløytnanten besøkte også KV Svalbard. Foto: Hanne Olafsen/Forsvaret.

Viktig sivil-militært møte

Fause mener at en usikker tid i Europa, gjør at det er enda viktigere at staten viser en enda tydeligere tilstedeværelse på Svalbard.

- Både gjennom politi- og statsforvaltersporet, samt at vi har Forsvaret med for å kunne ivareta suvereniteten. Vi står i en annen tid nå enn tidligere, så det å være trygg og bevisst på at dette er en norsk øy er viktig, og at vi kan følge opp de norske lover og regler som gjelder her, sier sysselmester Fause.

Odlo mener at det som skjer i Arktis med klimaendringer gjør at tilgangen, trafikken og interessen for å forstå Arktis øker og da er Svalbards geografiske plassering viktig.

- Det er viktig å være bevisst på kritisk sårbarheter, treffe nødvendig tiltak og som ellers i resten av totalforsvaret så må den sivile og militære delen virke sømløst sammen, både i fred, krise og krig. Det er et sammensatt bilde, som er viktig å diskutere, sier generalløytnanten.

Svalbard er en del av norsk suverenitet og Odlo understreker at det å gi bistand til Sysselmesteren på Svalbard, gjennom etablerte støtte- og bistandsregimer på lik linje som bistand på fastlandet, er helt naturlig.

- Vi er inne i en krevende tid, og det er viktig at de sivile og militære ressursene finner hverandre for å sikre våre verdier, understreker han.

Men Svalbard innehar noen særegenheter som gjør at viktigheten av felles situasjonsbilde og forståelsen av det, er essensielt.

- Det har vært en svært god utvikling mellom oss og Sysselmesteren, og nøkkelen her er felles forståelse av den situasjonen vi er i hver dag som grunnlag for at vi skal kunne gi støtte og bistand ved behov. Hva er trusselen mot verdiene våre og hvordan beskytte dem har vært viktige diskusjonspunkter, sier han.

Sysselmesteren mener de to dagene sammen med general Odlo har vært verdifulle.

- Et svært verdifullt besøk og møte for at jeg skal være i bedre stand til å løse mine oppgaver som politimester og statsforvalter, og ikke minst være regjeringens øverste representant på øya, sier han. Og fortsetter:

- Vi er helt avhengig av den løpende kontakten med eksempelvis Kystvakten som er vår nærmeste gripbare ressurs både på tilsyn, kontroll og på beredskap. Det andre er å kunne få bistand fra Forsvaret gjennom den sivile bistandsinstruksen som politimesteren har, sier sysselmester Fause.

Generalløytnant Yngve Odlo og sysselmester Lars Fause er svært fornøyde med møtet. Foto: Hanne Olafsen/Forsvaret.