100.000 i bot for brudd på ferdselsforbud i fuglereservat


Et norsk rederi er ilagt et forelegg på 100.000 kroner for å ha overtrådt bestemmelsen om at all ferdsel i fuglereservater er forbudt i tiden 15. mai til 15. august. Forelegget er vedtatt.

Publisert 22.09.2023

Det var 25. juni i år at et av rederiets cruisebåter sjøsatte seks gummibåter med passasjerer ved Lovénøyane i Kongsfjorden naturreservat for fugl på Svalbard. Til tross for forbudet mot all ferdsel tok gummibåtene seg inn i naturreservatet ved Juttaholmen for å observere en isbjørn som befant seg i nærheten. Gummibåtene befant seg i naturreservatet fram til følget ble kontaktet av personell fra Ny-Ålesund som informerte om ferdselsforbudet, hvoretter gummibåtene trakk seg ut av naturreservatet.

For overtredelsen ble rederiet ilagt et forelegg på 100.000 kroner av Sysselmesteren. Rederiet har vedtatt forelegget.