Ilagt forelegg for brudd på ferdselsforbud i Bjørnøya naturreservat


En kaptein på et utenlandsk cruiseskip er ilagt et forelegg på 40 000 kroner for å ha seilt innenfor ferdselsforbudssonen i Bjørnøya naturreservat. Forelegget er vedtatt.

Publisert 10.08.2023

Det var sist helg at kapteinen på det utenlandske cruiseskipet førte det gjennom sonen med ferdselsforbud i Bjørnøya naturreservat. Sysselmesteren har ilagt kapteinen et forelegg på 40 000 kroner for overtredelse av Svalbardmiljøloven § 99 første straffalternativ, jf. § 12, jf. forskrift om fredning av Bjørnøya naturreservat § 9, for å ha overtrådt bestemmelsen om at i og nær de store fuglekoloniene er enhver form for ferdsel forbudt til lands og til vanns i tiden fra og med 1. april til og med 31. august.

Kapteinen har vedtatt forelegget.