Forelegg for brudd på reglene i turistforskriften


En forskningsinstitusjon er ilagt et forelegg på 40 000 kr for brudd på reglene i forskrift om turisme mv. på Svalbard.

Publisert 09.08.2023

Sysselmesteren har gitt en forskningsinstitusjon et forelegg på 40 000 kr for å ha brutt reglene i turistforskriften om at forsknings- og utdanningsinstitusjoner skal melde fra til Sysselmesteren om planlagte turer til sjøs og om seilingsplanen.

Forskningstoktet gikk gjennom Svalbards territorialfarvann langs hele vestkysten opp til nordvestkysten uten at det var gitt pliktig melding til Sysselmesteren. På reisen gikk skipet bl.a. gjennom Sør-Spitsbergen nasjonalpark, Van Mijenfjorden nasjonalpark, Forlandet nasjonalpark og Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Forskningsinstitusjonen har vedtatt forelegget.