Ny miljøvernsjef hos Sysselmesteren

Bente Rønning

Bente Rønning er ansatt i åremålsstilling som miljøvernsjef hos Sysselmesteren på Svalbard. Hun starter i stillingen i november.  

Publisert 18.07.2023

Bente Rønning kommer fra stillingen som assisterende forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), hvor hun har jobbet siden 2019. Rønning har også erfaring som seniorrådgiver ved nasjonalparkseksjonen i Miljødirektoratet. Hun har master i geografi og master i organisasjon og ledelse fra NTNU.  

- Bente Rønning har solid ledererfaring og en svært relevant miljøfaglig kompetanse og bakgrunn. Jeg er glad for at hun har takket ja til stillingen som miljøvernsjef, og jeg ser fram til å få henne med i teamet i min ledergruppe til høsten, sier sysselmester Lars Fause. 

Rønning overtar som miljøvernsjef etter Kristin Heggelund.