Forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Fra og med mandag 3. juli til og med fredag 1. september fra kl. 10:00 til kl. 15:00 kan det forhåndsstemmes hos Sysselmesteren på Svalbard.

Publisert 30.06.2023

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023 er fastsatt til 11. september.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni 2023. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du har flyttet fra. Stemmeberettigede som oppholder seg på Svalbard valgdagen og som vil gjøre bruk av sin stemmerett, kan avgi forhåndsstemme på fastlandet i perioden 10. august til og med 8. september.

Forhåndsstemming på Svalbard
På Svalbard foregår forhåndsstemmegivingen i Longyearbyen hos Sysselmesteren til følgende tider:

Fra og med 3. juli til og med 1. september: mandag – fredag kl. 10.00 til 15.00.

Mottak av forhåndsstemmer i Ny-Ålesund, Hopen og Bjørnøya skjer etter nærmere kunngjøring på hvert enkelt sted.

Nødvendig materiell er lagt ut på stemmestedene.

Husk å ta med legitimasjon ved fremmøte for stemmegiving.

Mer informasjon om valget finnes på www.valg.no