Ledig stilling som assisterende sysselmester


Sysselmesteren på Svalbard har ledig stilling som assisterende sysselmester. Søknadsfrist er 31. mai 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2023

Hos Sysselmesteren på Svalbard er det ledig stilling som assisterende sysselmester. Stillingen er et åremål på 3 år med adgang til å søke om 3 års forlengelse.

Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på Svalbard og skal ivareta statens interesser på øygruppen med tilhørende territorialfarvann, herunder Norges rettigheter og forpliktelser etter Svalbardtraktaten. Sysselmesteren skal bidra til å samordne statens virksomhet på øygruppen og må holde seg orientert om den virksomhet som kan ha betydning for dette arbeidet. Sysselmesteren utfører for øvrig de oppgaver som pålegges i lov eller forskrift, eller ved særskilt bestemmelse av overordnet myndighet.

Vi søker etter en leder som motiveres av muligheten til å videreutvikle Sysselmesteren på Svalbard til en kompetent og effektiv enhet.

Assisterende sysselmester er Sysselmesterens faste stedfortreder og nærmeste underordnede, hvilket forutsetter at man har god oversikt over de samlede oppgaver, fullmakter og ansvar som Sysselmesteren har.

Søknadsfrist: 31. mai 2023.

Les stillingsutlysning og søk her.