Rekord i antall straffesaker og straffesaksproduksjon i 2022


I 2022 har Sysselmesteren hatt det høyeste antallet straffesaker og straffesaksproduksjon siden år 2000. Årsaken er ikke at det nødvendigvis er flere som begår straffbare handlinger, men heller en økt tilstedeværelse og flere kontroller utført av Sysselmesteren ute i felt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.01.2023

For nesten samtlige kriminalitetsgrupper er det for 2022 mindre endringer sammenlignet med 2021.  De to gruppene som skiller seg ut er miljøkriminalitet, hvor endringer er på hele 33 flere straffesaker i 2022 sammenholdt med året før, og for trafikk, hvor endringen er på 20 saker.

Dette må sees i sammenheng med et ønsket fokus fra Sysselmesterens side på tilstedeværelse ute i felt og i trafikken, gjennomføring av gode og målrettede tilsyn og kontroller, samt opprettelse av relevante anmeldelser, hvilket har vært ett av flere satsingsområder i året som gått, sier sysselmester Lars Fause.

- Denne satsingen vil Sysselmesteren fortsette med i 2023, og håpet er at denne satsningen på sikt vil føre til økt etterlevelse av lover og regler her på Svalbard, sier Fause.

Økt produksjon av straffesaker
Sysselmesteren hadde effektiv behandling av 176 straffesakene som ble opprettet og registrert i fjor. Ved årets slutt var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 76 dager (mot 91 dager i 2021), andelen oppklarte saker var på 74 % (68 % i 2021), i tillegg til at restansene var rekordlave (restansegrad på 4,5 % for saker eldre enn 3 mnd. og på 0 % for saker eldre enn 12 mnd.).