Presisering rundt momsrefusjon på reisegods


Sysselmesteren er i prosess med relevante etater for å overføre oppgaven med momsrefusjon til rette myndighet. Som en del av dette ønsker Sysselmesteren å minne om vilkår for bruk av skjema RD 0032B (momsrefusjon på varer kjøpt på fastlandet og brakt opp til Svalbard). 

Publisert 30.01.2023

For skjema RD 0032B gjelder følgende vilkår:

  • Varene må være reisegods, dvs. varer som fastboende har kjøpt på fastlandet og medbrakt på reisen til Svalbard. Eksempler på reisegods er klær, PC, mobil, smykker o.l.

  • Merk at «reisegods»ikke innbefatter større varepartier eller varer kjøpt på nett og sendt i posten til Svalbard.

  • Varene må være ubrukte.

  • Varens salgspris må minst være NOK 1000 eksklusiv MVA.

  • Som en vare anses også en gruppe varer som normalt utgjør en vare-enhet. Eksempel: flere klesplagg kjøpt på en spesifikk butikk.

  • Selger på fastlandet må signere og stemple skjema RD 0032B før varene bringes til Svalbard.