Presisering rundt momsrefusjon på reisegods


Sysselmesteren er i prosess med relevante etater for å overføre oppgaven med momsrefusjon til rette myndighet. Som en del av dette ønsker Sysselmesteren å minne om vilkår for bruk av skjema RD 0032B (momsrefusjon på varer kjøpt på fastlandet og brakt opp til Svalbard). 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.01.2023

For skjema RD 0032B gjelder følgende vilkår:

  • Varene må være reisegods, dvs. varer som fastboende har kjøpt på fastlandet og medbrakt på reisen til Svalbard. Eksempler på reisegods er klær, PC, mobil, smykker o.l.

  • Merk at «reisegods»ikke innbefatter større varepartier eller varer kjøpt på nett og sendt i posten til Svalbard.

  • Varene må være ubrukte.

  • Varens salgspris må minst være NOK 1000 eksklusiv MVA.

  • Som en vare anses også en gruppe varer som normalt utgjør en vare-enhet. Eksempel: flere klesplagg kjøpt på en spesifikk butikk.

  • Selger på fastlandet må signere og stemple skjema RD 0032B før varene bringes til Svalbard.