Krav til gyldig førerkort på Svalbard


Sysselmesteren minner om at personer med utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet kan nytte slikt førerkort for vedkommende motorvogngruppe under hele oppholdet på Svalbard. Førerkortet må imidlertid være av modell som kreves etter Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Internasjonalt førerkort gjelder ikke på Svalbard.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.10.2022

Standardkravene til førerkort etter Wien-konvensjonen finner du her. 

Personer som ikke har gyldig førerkort etter denne standarden, har heller ikke lov til å kjøre førerkortpliktige kjøretøy, som for eksempel snøskuter.

Oversikt over land som har undertegnet Wien-konvensjonen finner du her.

Spørsmål om førerkort rettes til Statens Vegvesen, se lenke til høyre.