Krav til gyldig førerkort på Svalbard


Sysselmesteren minner om at personer med utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet kan nytte slikt førerkort for vedkommende motorvogngruppe under hele oppholdet på Svalbard. Førerkortet må imidlertid være av modell som kreves etter Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Internasjonalt førerkort gjelder ikke på Svalbard.

 

Publisert 06.10.2022

Standardkravene til førerkort etter Wien-konvensjonen finner du her. 

Personer som ikke har gyldig førerkort etter denne standarden, har heller ikke lov til å kjøre førerkortpliktige kjøretøy, som for eksempel snøskuter.

Oversikt over land som har undertegnet Wien-konvensjonen finner du her.

Spørsmål om førerkort rettes til Statens Vegvesen, se lenke til høyre.