Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Ny-Ålesund planområde


Sysselmesteren på Svalbard har gitt Kings Bay AS tillatelse til utslipp av avløpsvann til Kongsfjorden. 

Publisert 07.09.2022

Tillatelsen er gitt etter svalbardmiljøloven § 58 og forskrift om forurensing og avfall på Svalbard. Tillatelsen er gitt på nærmere fastsatte vilkår. Hele tillatelsen kan lases ned via lenke til høyre.