Ulovlige våpen på skip


Et utenlandsk rederi har hatt med seg 50 våpen og en betydelig mengde ammunisjon til Svalbard uten nødvendig tillatelse fra politiet.

Publisert 15.07.2022

– Dette ble avdekket under en ransaking på to av skipene til rederiet, opplyser assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl.

Sysselmesteren har beslaglagt våpnene og ammunisjonen som ble funnet på skipene. 

- Vi anser forholdet som en grov overtredelse av våpenlovgivningen og rederiet må forvente en foretaksstraff. I tillegg vil inndragning av våpen og ammunisjon bli vurdert, sier Sølvi Elvedahl.

- Sysselmesteren driver nå med en aktiv kontroll av at våpenregelverket blir etterfulgt, sier hun.