Bøter for brudd på ferdselsrestriksjoner


Sysselmesteren har så langt i sommersesongen opplevd en økning i straffesaker knyttet til brudd på ferdselsrestriksjoner. – Hittil har en turoperatør og en privatperson fått forelegg på 20.000 kroner hver, opplyser politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen hos Sysselmesteren.

Publisert 18.07.2022

- Det er også en rekke saker som er under etterforskning og som ikke er påtaleavgjort ennå. Vi har saker med brudd på ferdselsrestriksjoner fra øya Moffen i nord til Bjørnøya i sør. Overtredelsene er avdekket både gjennom egen kontrollvirksomhet, av Kystvakten, samt tips fra publikum sier Magnus Rindal Fredriksen.

En rekke områder på Svalbard er undergitt ferdselsrestriksjoner både av hensyn til flora og fauna, men også vern av kulturminner.

- De særskilte forholdene på Svalbard med lange avstander og områder som ikke er befolket medfører at det er en lav oppdagelsesrisiko når folk bryter ferdselsrestriksjoner og annet regelverk. Det er derfor av stor allmennpreventiv betydning at overtredelser som oppdages medfører en merkbar reaksjon, påpeker politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen.

Sysselmesterens feltinspektører gjennomfører ukentlig en rekke kontroller av turister og turistfartøy. I tillegg har Sysselmesteren egne tokt med kontroller. Tilbakemeldingene er at de aller fleste som kontrolleres har dokumenter mv. i orden, selv om det blant annet er avdekket enkelte forhold knyttet til overtredelser av våpenlovgivningen. 

Senest i forrige uke ble det avdekket brudd på våpenregelverket på et fartøy kontrollert i Kongsfjorden.