Fugleinfluensa påvist på Svalbard

Denne døde polarmåken ble funnet ved Gamlekaia i juni. Foto: Anita Rude

Veterinærinstituttet har påvist smittsom fugleinfluensa (høypatogent aviært influensavirus - HPAI) hos en polarmåke som ble funnet død ved kaia i Longyearbyen i juni. Fugleinfluensa er aldri tidligere påvist på Svalbard, og etter det Veterinærinstituttet kjenner til er dette den første påvisningen av viruset i Arktis.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2022

- Påvisningen av HPAI på Svalbard er bekymringsfullt, siden en rekke sårbare villfuglpopulasjoner hekker på øygruppen om sommeren. Artene som samles i store fuglefjell vil være spesielt utsatte ved introduksjon av fugleinfluensa i fuglekoloniene, uttaler Knut Madslien, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet.

Det er svært sjeldent at mennesker smittes med fugleinfluensa. På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde fugler uten beskyttelsesutstyr.

Publikum oppfordres til å ta kontakt med Sysselmesteren ved funn av død villfugl på Svalbard.

Fugleinfluensa har også blitt påvist hos flere ulike pattedyr i Europa i år, som eksempelvis rev, gaupe, oter, ilder grevling og ulike selarter. Man må derfor være oppmerksom på at smitten kan overføres til andre dyr, og særlig utsatt er dyr eller fugler som tiltrekkes av åtsler. PÅ Svalbard vil spesielt fjellrev være utsatt, kanskje også ulike seler. Avvikende atferd (for eksempel balanseproblemer, sirkelbevegelser eller bøyd hodeholdning) hos disse artene kan indikere smitte med fugleinfluensa. Publikum oppfordres til å ta kontakt med Sysselmesteren ved slike observasjoner også.