Utsetter krav om bare pass og nasjonalt ID-kort som godkjent reisedokument


Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt å utforme grenseforskriften slik at norske borgere også etter 1. mai 2022 kan legitimere seg med bankkort, førerkort eller Forsvarets ID-kort i tillegg til pass og nasjonalt ID-kort når de reiser mellom Svalbard og fastlandet. Barn kan legitimeres av de voksne i følget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.04.2022

Krav om bare pass og nasjonalt ID-kort som reisedokument ved reise til og fra Svalbard skulle vært innført 1. mai 2022, men er nå forlenget til 31. august 2022.

Dette skyldes leveransesituasjonen for norske pass og ID-kort, som også påvirker tilgangen til nødvendig legitimasjon for reisende til og fra Svalbard.

Grenseforskriften § 1-3 vil lyde som følger når den trer i kraft 1. mai 2022:

For norske borgere er pass og nasjonalt ID-kort godkjente reisedokumenter.

I en overgangsperiode til og med 31. august 2022, godkjennes som reisedokument for norske borgere også følgende dokumenter utstedt i Norge, og som minst inneholder navn, bilde og fødselsdato:

  • førerkort utstedt etter 1998
  • bankkort, eller
  • Forsvarsdepartementets Identitetskort (FD-ID)

Barn trenger i overgangsperioden ikke vise frem godkjent reisedokument dersom barnet identifiseres av en voksen som følger barnet til flyet eller som reiser sammen med barnet.

Reisende i transitt på fastlandet som ankommer fra et land som ikke er tilsluttet Schengen-konvensjonen, kan kontrolleres før avreise til Svalbard.

Fordi overgangsordningen forlenges, utsettes også det tidligere besluttede tredje ledd om reisedokument for norske og utenlandske småbarn:

For nyfødte barn av foreldre bosatt på Svalbard, kan gyldig reisedokument erstattes av dokumentasjon for fødsel ved retur til Svalbard etter fødselen på fastlandet. Må barnet til fastlandet for å få utstedt førstegangs pass eller ID-kort, kan gyldig reisedokument erstattes av passérbrev utstedt av Sysselmesteren på Svalbard eller av politiet.

Denne bestemmelsen favner også gjeldende praksis for utenlandske barn, som i dag bl.a. utledes av utlendingsforskriften.