Ny grenselov fra 1. mai 2022


Regjeringen har besluttet at den nye grenseloven trer i kraft 1. mai 2022. Med hjemmel i grenseloven er det også fastsatt forskrift om kontroll av reisende til og fra Svalbard. Dette gir Sysselmesteren mulighet til å foreta ID-kontroll av personer som reiser til eller fra Svalbard med fly og båt.

Publisert 29.04.2022

Kontrollen vil i startfasen være sporadisk, og konsentrert i første rekke om charterfly som kommer direkte til Svalbard fra utlandet, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Det er nødvendig å få på plass personkontroll også på Svalbard, slik at vi er bedre rustet til å hindre blant annet grensekryssende kriminalitet, ivareta offentlig orden og andre nasjonale behov, og sikre oppfyllelsen av våre internasjonale forpliktelser. Sammen med regjeringens forslag om innføring av kontroll med vareførsel til og fra Svalbard, vil dette styrke norske myndigheters mulighet til å føre kontroll på øygruppen, sier justis og beredskapsminister Emilie Mehl.

Det nye grenseregelverket trer i kraft 1. mai 2022, mens forskrift om personkontroll på Svalbard trer i kraft fra 6. mai 2022.