Søknad om midlertidige innretninger for sommerbruk 2022


Det kreves tillatelse fra Sysselmesteren til alle midlertidige innretninger i sommer som skal brukes til leiropphold for allmennheten en uke eller mer. Dette gjelder for etablering av leir innenfor forvaltningsområde 10, utenfor naturvernområder og utenfor planområder. Fristen for å søke er 14.mars 2022.

Publisert 07.02.2022

Hensikten med å ha en felles frist er å kunne gjøre en samlet vurdering av søknadene. Virkning på landskap, fauna og på øvrige brukere av området vil tillegges stor vekt i vurderingen.

Se lenke til høyre for tips om innhold i søknaden.

Søknader sendes til  firmapost@sysselmesteren.no

Last ned dokumenter