Nesten 1 million i tilskudd til Taubansentralen og den gamle kraftstasjonen

Foto: Torbjørn Johnsen
Foto: Torbjørn Johnsen

Begge søknadene fra Svalbard fikk uttelling ved årets fordeling av tilskuddsmidler fra Riksantikvaren. Den gamle kraftstasjonen og Taubanesentralen får henholdsvis 300.000 og 660.626 kroner.

Publisert 03.02.2022

- Tildelingene er gjort med bakgrunn i forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Denne forskriften er nå endret slik at Svalbard også kan få støtte til bevaring av tekniske og industrielle kulturminner gjennom Riksantikvaren, opplyser kulturminnerådgiver Ina Snaprud hos Sysselmesteren.

Tilskuddet til Taubanesentralen er øremerket kostnader for etablering av brannvarslingsanlegg, brannskap og rømningsskilt, mens tilskuddet til den gamle kraftstasjonen skal bidra til å sikre sluttføring av påbegynte istandsettings- og vedlikeholdstiltak knyttet til vinduer, dører og takbeslag som ledd i et større prosjekt knyttet til ny bruk av den gamle kraftstasjonen, FOSSIL.