Diskuterte utfall av svalbardfiberen


Sysselmesteren på Svalbard hadde søndag formiddag møte med aktuelle medlemmer i beredskapsrådet for Svalbard for å kartlegge mulige konsekvenser dersom det også skulle oppstå teknisk feil på den andre fiberkabelen mellom Svalbard og fastlandet. - Sannsynligheten for at det skal skje er imidlertid er lav, sier sysselmester Lars Fause.

Publisert 09.01.2022

- Det er ikke noe som tilsier at det er problemer med den andre kabelen. Den fungerer som normalt. Det vi gjør nå er etter føre-var-prinsippet og i tråd med risiko- og sårbarhetsanalysen vår. Vi kartlegger mulige konsekvenser for svalbardsamfunnet og vurderer beredskapstiltak, opplyser sysselmesteren.

Svalbardfiberen består av to separate fiberkabler mellom Longyearbyen og Harstad. Dette medfører at Svalbardfiberen er fullt ut funksjonell dersom en av to forbindelser svikter, men den er da uten reservekapasitet.

Sysselmesteren følger situasjonen løpende og vil jobbe videre med beredskapsaktørene framover.