Endringer i miljøregelverket på Svalbard på høring


På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har nå Miljødirektoratet utarbeidet et forslag til nye miljøregler for Svalbard. Høringsfristen er satt til 01.05 2022.

Publisert 03.09.2021

Forslaget innebærer endringer i forskrifter om naturvernområder, forskrift om motorferdsel på Svalbard, forskrift om leiropphold på Svalbard og forskrift om områdefredning og ferdselsregulering i Virgohamna på Svalbard. 

Høringsbrev, høringsnotat med vedlegg og liste over instanser som er varslet ligger på Miljødirektoratets hjemmesider, se lenke til høyre på denne siden.