Endringer i miljøregelverket på Svalbard på høring


På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har nå Miljødirektoratet utarbeidet et forslag til nye miljøregler for Svalbard. Høringsfristen er satt til 01.05 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.09.2021

Forslaget innebærer endringer i forskrifter om naturvernområder, forskrift om motorferdsel på Svalbard, forskrift om leiropphold på Svalbard og forskrift om områdefredning og ferdselsregulering i Virgohamna på Svalbard. 

Høringsbrev, høringsnotat med vedlegg og liste over instanser som er varslet ligger på Miljødirektoratets hjemmesider, se lenke til høyre på denne siden.