Gjennomfører jegerprøveeksamen


Sysselmannen legger til rette for at jegerprøveeksamen kan gjennomføres i februar. - Vi har fått mange spørsmål om dette, og har funnet en smittevernforsvarlig måte å løse det på, sier naturforvalter Gustav Busch Arntsen hos Sysselmannen.

Publisert 05.02.2021

Det er drøyt 50 personer i Longyearbyen som tok jegerprøvekurset i fjor høst og som nå venter på å få tatt eksamen.

- Eksamen vil bli gjennomført i perioden 22.-24. februar. Vi deler kandidatene opp i grupper på 10 i hver. Det er innenfor smittevernreglene, og opplegget er godkjent av smittevernlegen, opplyser Gustav Busch Arntsen.

Det vil være krav om munnbind under eksamen. Dersom noen har symptomer på sykdom, må de avstå fra å møte til eksamen.

Jegerprøvekurset arrangeres av Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening. Alle som tok kurset i fjor høst og som skal opp til eksamen, vil få informasjon fra foreningen om hvordan eksamen skal gjennomføres.

- For å kunne gå opp til eksamen må hver enkelt kandidat melde seg opp via www.jegerprøveeksamen.no, innen tirsdag 16.02. Eksamensgebyr må også være registrert betalt innen 16.02, sier Gustav Busch Arntsen.

- Kandidater som ikke betaler gebyret eller unnlater å melde seg opp innen fristen. vil ikke få anledning til å gå opp til eksamen. For å kunne gå opp til eksamen må jegerprøvekurset være fullført, understreker han.

Gebyret på 280 kroner betales inn til kontonummer: 4714 10 01007. Husk å merk innbetalingen med JEGERPRØVEEKSAMEN – NAVN.