Fastboende


Fastboende på Svalbard kan ferdes over det meste av øygruppen både sommer og vinter. Du har melde- og rapporteringsplikt dersom du skal ferdes til eller innen Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og Søraust-Svalbard og Nordaust-Svalbard naturreservater.

Publisert 03.04.2019, Oppdatert 10.11.2023

Fastboende som planlegger én eller flere turer til de meldepliktige områdene i løpet av vinter- eller sommersesongen kan melde inn disse turene samlet. Sysselmesteren behandler innmeldt turopplegg og sender ut et offisielt svar. Dette svaret er gjeldende under forutsetning at det senest dagen før avreise sendes inn informasjon om eksakt dato, antall personer og planlagt rute per epost til Sysselmesteren. Informasjonsinnhentingen er primært for deres egen sikkerhet.

Du er fastboende på Svalbard når du har registrert deg i Befolkningsregisteret for Svalbard og har til hensikt å bo på Svalbard i minimum seks måneder.

Sysselmesteren kan stille krav til søk- og redningsforsikring.