Endring i forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard


Kongen i Statsråd vedtok fredag 20. desember 2020 endringer i forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973.  Navnet på forskriften er endret for å synliggjøre hvilke områder forskriften gjelder for, og heter nå «Forskrift om nasjonalparkene Sør- Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard.»

Publisert 21.01.2020

De største endringene innebærer dette:

  • Opprettelse av Liefdefjorden naturreservat for fugl (§ 29 p). Naturreservatet omfatter Andøyane, Stasjonsøyane, Måkeøyane og Lerneøyane med omkringliggende holmer og skjær ut til 300 meter fra land, som vist nedenfor:
  • Utvidelse av Blomstrandhamna naturreservat for fugl (§ 29 l). Indre Breøya er smeltet fram og blitt et viktig hekkeområde for fugl, og innlemmes derfor i naturreservatet.
  • Ferdselsforbud ved Trollkjeldene (§ 5 b). Ferdselsforbudet gjelder innenfor de oppgitte koordinatene på kartet, og gjelder hele året.
  • Krav om stedsspesifikke retningslinjer for organisert ferdsel til Ytre Norskøya, Sallyhamna, Smeerenburg, Signehamna, Fjortende Julibukta, Fuglehuken, Ahlstrandhalvøya, Gnålodden og Gåshamna (§ 5 a). Avgrensning av områdene er i vedlegg 6a i forskriften. Se vedlagte kart. Ved ferdsel i disse områdene må turoperatører i forkant sende stedsspesifikke retningslinjer til Sysselmesteren for gjennomgang. Dette for at Sysselmesteren skal sikre at naturmiljø og kulturminner i området blir ivaretatt.
  • Unntak fra ferdselsforbudet for kajakkpadling og andre fartøyer uten motor langs land innenfor grensene for Kongsfjorden naturreservat for fugl, ved Prins Heinrichøya og Mietheholmen, samt Boheman naturreservat for fugl (§ 31).
  • Forbud mot tømming av kloakk- og gråvannstanker nærmere enn 500 m. fra land (§ 7 og § 32).
  • Presisering av at innretninger og anlegg som ikke er fast forankret til grunnen er forbudt etter § 6 og § 23.
  • Forbud mot motorferdsel i naturreservatene for fugl (§ 31 a). Det er unntak for kjøring med beltekjøretøy på frossen og snødekt mark fram til 15. mai innenfor Kapp Linné naturreservat for fugl.

Endringer i verneforskriftene omfatter også noen mindre endringer for Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservat. Dette gjelder bestemmelsen om vern mot inngrep (§ 23), og justering av ordlyd i bestemmelsen om forbud mot ervervelse av bergrettigheter (§ 27).

Bakgrunnen for dette er at regelverket på disse punktene bør være likt for alle de store verneområdene som omfattes av denne verneforskriften.