Droner på Svalbard


Dersom du skal fly drone må du sette deg inn i og følge reglene for droneflyvning. Det er Luftfartstilsynet som forvalter bestemmelsene om droner og modellfly. Husk at det er forbudt å forstyrre dyrelivet på Svalbard, jfr svalbardmiljøloven § 25.

Publisert 14.07.2019, Oppdatert 22.02.2023

I Longyearbyen er det ikke tillatt å fly droner nærmere lufthavnen enn 5 km, med mindre tillatelse fra flytårnet er gitt. Piloten må selv innhente tillatelse for hver flyvning. Se forøvrig kart lengre ned på siden.

For mer informasjon om restriksjonsområdet:
Kart over Forbudsområder for RPAS, droner og modellfly i Longyearbyen

Alle piloter av modellfly og droner med kamera eller vekt på 250 gram eller mer må registrere seg på flydrone.no.

I tillegg stilles det krav til pilotens kompetanse. Kravene øker i takt med flygingens risiko. Luftfartstilsynet forvalter bestemmelser om droner og modellfly.

Les om regelverket for bruk av drone: Droner (Luftfartstilsynet)

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Datatilsynet gir informasjon om hvilke regler som gjelder for filming og fotografering fra luften.

Les mer om dette:
Luftbårne sensorsystemer (NSM)

Droner - hva er lov? (Datatilsynet)

Ny-Ålesund
Rundt Ny-Ålesund flyplass er det forbudt å fly droner i en sone med radius på fem kilometer For mer informasjon om flyforbudet; se:
Regler for ubemannede fly i Ny-Ålesund (PDF)

Ny-Ålesund har en sone på 20 km rundt byen med radiostillhet. Dette betyr at det i praksis er forbud mot å fly droner Ny-Ålesund og i hele Kongsfjorden. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forvalter frekvensressursene i Norge.

For mer informasjon om radiostillhet i og rundt Ny-Ålesund, kontakt Kings Bay AS og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Forbudssone for droner, modellfly og RPAS rundt Svalbard lufthavn