Kjøp av alkohol på Svalbard


Kjøp av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard krever særskilt tillatelse og er kvoteregulert.

Publisert 26.03.2024

Kjøp av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard krever særskilt tillatelse og er kvoteregulert etter FOR-1998-12-11-1300 om alkoholordningen for Svalbard. Regelverket ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Om dere skal kjøpe alkohol ved utsalgsted i Longyearbyen må dere søke om en tillatelse.

Det er opprettet eget søknadskjema, Søknad om kjøpstillatelse for alkohol- individuelle tilreisende med båt.  Behandlingstiden er inntil 2 uker og tillatelsene blir levert direkte til Nordpolet, i sentrum av Longyearbyen. Sysselmesteren vil ikke kunne behandle søknader på kortere varsel, eksempelvis ved oppmøte i Longyearbyen.