Visum og utlendingssaker


Norske myndigheter krever ikke visum for innreise til Svalbard, men dersom man har visumplikt til Norge/Schengen, må man ha visum hvis man reiser via Norge/Schengen på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum for å kunne returnere til Schengen-området (fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

Publisert 03.04.2019, Oppdatert 19.06.2023

Krav om visum med minimum to innreiser ved reiser til Svalbard

Det er viktig at du ber om 2 eller flere innreiser i visumsøknaden din. Kravet om 2 eller flere innreiser skyldes at Svalbard ikke er en del av Schengen, selv om det er en del av Norge. Hvis du har visumplikt til Schengenområdet, må du ha visum for å kunne returnere til Norge/Schengenområdet etter endt opphold på Svalbard. Les mer på UDI sin hjemmeside: Svalbard - UDI

Utenlandske statsborgere som oppholder seg på Svalbard, kan levere søknader om visum til Norge/Schengen-området til Sysselmesteren.

Sysselmesteren tar også imot søknader om opphold og statsborgerskap. Disse søknadene blir sendt videre til Utlendingsdirektoratet for behandling.

For bestilling av time til visum, opphold eller statsborgerskap må du sende e-post til visum@sysselmesteren.no. Dette gjelder også hastehenvendelser. E-posten må inneholde navn og nasjonalitet på søker.

Det er viktig å være klar over at selv om man kommer til Svalbard og bosetter seg her, gir dette i seg selv ikke rett til norsk statsborgerskap eller opphold i fastlands-Norge.

For råd og veiledning i forbindelse med spørsmål som gjelder norsk utlendingslovgivning, ber vi deg kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI). Se https://www.udi.no/kontakt-oss/ for informasjon om telefontider, chat og e-post til UDI.

Åpningstider

For å bestille time for visum, opphold eller statsborgerskap må du sende e-post til visum@sysselmesteren.no.

For generelle spørsmål om visum og utlendingssaker må du ta kontakt med UDI.

Dersom din henvendelse gjelder søknad som allerede er levert til Sysselmesteren, kan du kontakte oss på visum@sysselmesteren.no, eller pr. telefon (+47) 79 02 43 00 i følgende åpningstider:

  • Mandag kl. 10:00 – 14:00