Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Sysselmesteren på Svalbard oppgraderte til nytt saksbehandler- og dokumentasjonsforvaltningssystem i uke 38


Vi har nå oppdaget at bestilling av innsyn i dokumenter publisert på eInnsyn før 20. september 2021 feiler og at løsningen vi var forespeilet av leverandør ikke virker. Innsynsbegjæringer på dokumenter publisert før 20. september 2021 må nå manuelt registreres og dokumenter må manuelt overføres fra tidligere arkivbaser før innsynsbegjæringer på disse dokumentene kan behandles. Det kan derfor kunne bli en noe lengre saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer i dokumenter publisert før 20. september. Vi beklager ulempene dette medfører.

Publisert 01.10.2021

Sysselmesteren jobber med rydding og klargjøring av de gamle arkivbasene for avlevering og deponering til Arkivverket. Når dette arbeidet er gjort skal innsynsbestillinger til dokumenter publisert før 20. september igjen kunne skje via integrasjon fra eInnsyn  og vi forventer da å kunne går tilbake på normal saksbehandlingstid på disse.