Betaling for jegerprøveeksamen


Alle som har gjennomført obligatorisk jegerprøvekurs og skal avlegge jegerprøveeksamen må betale kr 280,- i eksamensavgift hos Sysselmesteren før de avlegger eksamen.

Publisert 13.10.2021

Dette kan gjøres i åpningstiden på sysselmesterkontoret mellom kl 9-15 på hverdager. Ta med bekreftelse på gjennomført obligatorisk kurs når dere betaler avgiften.

Følgende datoer for eksamen er 19., 20., 21. og 28 oktober.

Vi beklager at betalingen ikke kan løses digitalt og at dette kan ha medført noe usikkerhet om gjennomføringen.