Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Sprenger håndgranat fra 2. verdenskrig


Fredag formiddag destruerer Sysselmesteren en håndgranat fra 2. verdenskrig på Hiorthfjellet. Granaten ble funnet av en turgåer.

Publisert 24.09.2021

Sprengingen vil etter planen skje mellom 08.30 og 10.00 i dag. Det blir gjort av kvalifisert personell.

Granaten er av britisk merke, og er fra 2. verdenskrig. Det er tidligere (2013) funnet bombekastergranater i området Adventtoppen/Hiorthfjellet. Også disse var fra 2. verdenskrig.

Sysselmesteren ber om at folk som kommer over gjenstander som kan likne på granater eller andre eksplosiver om å notere posisjon og om mulig ta bilder og melde fra til Sysselmesteren.

Det er svært viktig å ikke røre eller flytte gjenstandene, som kan inneholde ustabilt sprengstoff eller tennmekanismer.