Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Bøtelagt for ulovlig jakt


Sysselmesteren har bøtelagt en person for ulovlig jakt i Svea.

Publisert 09.07.2021

Personen skjøt og drepte en storkobbe på isen utenfor Svea i juni. Personen har ikke verken jegerprøve eller skyteprøve som kreves og følgelig heller ikke tillatelse til å drive jakt på sel på Svalbard.

Skrotten av den døde selen ble etterlatt under kaia på Kapp Amsterdam.

 - Personen er avhørt, har erkjent forholdene og har vedtatt forelegget.  Den ulovlige jakten medførte en bot på kr 20 000, opplyser assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl.

På Svalbard er det lovlig å jakte på storkobbe i periodene 1. februar til 27. april og 5. juni til 30. november.

For jakt på sel må man i tillegg til avlagt jegerprøve vise dokumentasjon på gyldig bestått storviltprøve (skyteprøve). Skyteprøven må være avlagt med det samme våpenet som det skal jaktes med.