Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Krav om oppskyting i 2021


Alle som skal jakte svalbardrein og sjøpattedyr i 2021 må skyte opp på våpenet som skal benyttes til jakt. Også i år er det fritak for kravet om 30 obligatoriske skudd.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 07.06.2021

- På grunn av koronasituasjonen har Klima- og miljødepartementet i samråd med Sysselmannen besluttet å gi fritak fra kravet om gjennomføring av 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Kravet for 2021 er at det skal, for hver rifle som skal benyttes under jakta skytes fem skudd mot dyrefigur godkjent av Miljødirektoratet, med den type ammunisjon som er tillatt til jakt på svalbardrein og sjøpattedyr. Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde, opplyser naturforvalter Gustav Busch Arntsen hos Sysselmannen.

Bakgrunnen for fritaket om gjennomføring av 30 obligatoriske skudd er knyttet til smittevernhensyn. Det vil frigjøre plass på skytebanen og redusere antallet pålagte oppmøter på skytebanen for de som ønsker å gå på jakt etter svalbardrein og sjøpattedyr. Ordningen er en praktisk løsning for å innfri de smittevernrestriksjonene som gjelder samtidig som årets jakt kan gjennomføres som normalt.

- Det er ikke gjennomført høring av denne midlertidige forskriften, men Sysselmannen har hatt god dialog med leder i Longyearbyen jeger- og fiskerforening i prosessen, sier Gustav Busch Arntsen.

Klima- og miljødepartementet har i samråd med Sysselmannen vedtatt en egen midlertidig forskrift for dette. Formålet med forskriften er å legge til rette for gjennomføring av begrenset skyteprøve for storviltjakt på Svalbard i 2021, når smitteverntiltak vanskeliggjør gjennomføring av fullstendig skyteprøve etter hovedregelen i forskrift 24. juni 2002 nr. 712 om høsting på Svalbard (høstingsforskriften) § 20.  Denne har gyldighet til 31.12.21.