Søk om reinsdyrjakt 2021


Fastboende på Svalbard kan fra 20. mai søke om reinsdyrjakt for høsten 2021. Jakttiden er fra 15. august til 20. september. Fristen for å søke fellingstillatelse er 20. juni.

Publisert 18.05.2021

Fellingstillatelse på svalbardrein blir bare gitt til personer som oppfyller alle disse kriteriene:

  • Fastboende på Svalbard. Det betyr at du er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard ved søknadstidspunkt og under jakta.
  • Kan dokumentere avlagt jegerprøve eller gyldig oppføring i Jegerregisteret. Utenlandske statsborgere skal tilfredsstille kravene til tilsvarende jakt i sitt hjemland.
  • Er fylt 18 år innen 15. august. Den som i løpet av dette kalenderåret fyller 16 år kan delta i jakt på svalbardrein i opplæringsøyemed når de har samtykke fra foreldre og er under forsvarlig tilsyn av jeger som har fylt 20 år og har utøvd jakt og fangst i minst tre sesonger. Øvrige vilkår for deltakelse i reinsjakt må også være tilfredsstilt.

Er du utenlandsk jeger?
Alle som skal jakte på Svalbard må bestå jegerprøven. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland (jf. høstingsforskriftens § 15). Jegerregisteret vil gjennomgå aktuell dokumentasjon fra ditt hjemland for å kunne godkjenne deg som jeger. Send aktuelle opplysninger på e-post til jegerregisteret@brreg.no.

Se  www.jegerregisteret.no  og www.sysselmannen.no for nærmere informasjon.

Søknad og trekning
Sysselmannen bruker Inatur.no's plattform for søknad og trekning av reinsjakt. Vær oppmerksom på at du må registrere deg som bruker før du kan fylle inn søknad. Det er ikke anledning til å søke pr. e-post eller telefon.

Husk å søke på alle de tre kortkategoriene (fritt dyr, simle/ungdyr og kalv) innenfor jaktområdet. Dette øker din sjanse for å få fellingstillatelse innenfor ønsket område. Søk også på flere jaktområder!

Du er kun med i trekningen på de jaktkort i de områdene du faktisk har søkt på.

Alle som får tildelt jakt på svalbardrein hos Sysselmannen vil motta melding om dette etter at trekningen er gjennomført. Sysselmannen tar sikte på å gjennomføre trekningen i uke 28/29. Vi vil på våre nettsider opplyse når dette er gjort.

Du vil kun motta ett tilbud om jakt. Dersom du takker nei til dette, vil du ikke få et annet tilbud.

De som ikke får tildelt jakt, vil motta en e-post om dette. Det vil kun bli gjennomført én trekning etter søknadsfristen og det vil ikke bli satt opp en venteliste for de som ikke fikk jakt i første trekning.

Fellingstillatelse
Hver søker vil bare få tildelt én fellingstillatelse. Når du fyller ut søknaden skal du prioritere hvilket område du ønsker jakt i og hva slags dyr du ønsker å jakte, enten fritt dyr, simle/ungdyr, eller kalv.

Tildelte jaktkort er personlig og kan ikke byttes eller overdras til andre jegere. Det er ikke anledning for å felle andres dyr. Kun den som er tildelt fellingstillatelse kan felle sitt tildelte dyr og kan ikke felle en annen jegers dyr.

Gebyr for å jakte på svalbardrein er kr. 100,- for årskalv og kr. 300,- for alle andre kategorier. Dersom du ikke betaler for din fellingstillatelse innen betalingsfristens utløp vil du miste dit tilbud om jakt.

Fellingstillatelse blir tilsendt pr post i 2021. De som har fått et tilbud og betalt dette innen betalingsfristen vil derfor motta sitt jaktkort i posten. NB: DET ER VIKTIG AT JEGER HAR OPPGITT RIKTIG SVALBARD POSTADRESSE INNE PÅ INATUR SLIK AT JAKTKORTET BLIR SENDT TIL RIKTIG ADRESSE.

Ingen publisering av trekningslister
På grunn av strengere personvernregler i ny personopplysningslov vil Sysselmannen i år ikke offentliggjøre trekningslister for jakt på svalbardrein.