Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Opphever evakueringen i Nybyen

Basert på skredfaglige vurderinger fra Skred AS og NVE opphever Sysselmannen evakueringen i Nybyen fra klokken 18.00 i dag. Ferdselsforbud er opprettholdt i området ovenfor bebyggelsen (se kart).

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 31.05.2021

- Det er fortsatt fare for at skavlene på toppen av Gruvefjellet kan løsne og falle ned, men det er liten sannsynlighet for at de vil nå bebyggelsen, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Beslutningen om å oppheve evakueringen ble gjort etter et møte mellom Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, Skred AS og NVE i dag.

I samarbeid med Skred AS og NVE vil Sysselmannen følge situasjonen framover.