Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Skred i Nybyen - nådde ikke bebyggelsen

Ved 14.30-tiden onsdag gikk det et skred fra Gruvefjellet ned mot Nybyen. Skredet nådde ikke bebyggelsen. Ingen er tatt av skredet. Basert på skredfaglige vurderinger fra Skred AS blir det ikke iverksatt evakuering eller oppholds- og ferdselsforbud i området.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 31.03.2021

Det er fortsatt betydelig skredfare ute terrenget. Sysselmannen ber folk som er på tur om å ta sine forholdsregler og ikke ferdes i skredfarlige områder. Følg med på www.varsom.no