Sysselmannen forlenger vedtak om hjemmekarantene til 1. mai


Sysselmannen har besluttet å forlenge vedtaket om plikt til hjemmekarantene på 14 dager for alle som ankommer Svalbard via flyplass, havn eller på annen måte. Vedtaket gjelder i første omgang for hele Svalbard til 1. mai kl. 18.00. Hvis det er nødvendig, kan karanteneplikten bli forlenget etter denne datoen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.04.2020

- Beslutningen er gjort i samråd med sentrale myndigheter, samt smittevernlegen og Longyearbyen lokalstyre. I forståelse med disse har vi hatt og har et strengt smittevernregime på Svalbard. Denne strategien har vært vellykket, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Se hele karantenevedtaket til høyre.

- Vi vil i tråd med nasjonale strategier ha en forsiktig oppmykning av smittevernregimet ved at vi gradvis åpner barnehagene fra 20 april og deler av skolen fra 27. april, helt i samsvar med beslutningene fra sentrale myndigheter. Det er viktig at det gjøres på en trygg måte og i samarbeid med smittevernlegen, foreldrene og de ansatte. De nylig utarbeidede nasjonale retningslinjene for hvordan dette skal skje på en forsvarlig måte er en del av denne tryggheten, påpeker hun.

Samtidig må man være forberedt på at pandemien vil kunne ta seg opp igjen. Det er derfor viktig at alle fremover fortsetter å følge de grunnleggende rådene for smittevern med å redusere kontakthyppigheten, holde god avstand til andre og vaske hendene jevnlig. Personer som har hoste, feber eller forkjølesessymptomer skal holde seg hjemme fra arbeidsstedet. Alle må tilstrebe å hode en avstand på minst 2 meter fra hverandre. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer.

Ut fra nasjonale reiseråd og fordi alle tilreisende må i hjemmekarantene ved ankomst her, frarådes turister og andre reisende uten nødvendig årsak å reise til Svalbard inntil videre.

- Her, som på fastlandet, vil det være viktig å trekke erfaringer fra den oppmykningen vi nå gjør i forhold til å åpne barnehagene og skolen, og se hvordan dette fungerer, sier Kjerstin Askholt.

- Vi er derfor ikke klare til å åpne opp for tilreisende uten hjemmekarantene. Vi kan ennå ikke si når vedtaket om hjemmekarantene blir opphevet. Mye vil avhenge av at vi er sikre på at det er forsvarlig ut fra et smittevernperspektiv, og at den beredskapsmessige situasjonen forøvrig på Svalbard er forsvarlig.

- Det er svært viktig at vi er samsnakket lokalt slik at vi får på plass en kontrollert og gradvis gjenåpning den dagen det kan skje. Parallelt vil Sysselmannen derfor sammen med Longyearbyen lokalstyre og smittevernlegen og representanter for næringslivet/reiselivet sammen se på ulike scenarier og ha en dialog om hvordan - i tråd med nasjonale føringer – lokalsamfunnet ytterligere kan normaliseres.

Helsetjenesten på Svalbard har i mindre grad enn på fastlandet, kapasitet og mulighet til å takle svingninger i utbrudd av Covid-19.  På fastlandet er det fortsatt begrensninger på reiser som ikke er nødvendige, for eksempel fritidsreiser. Dette betyr at det nå ikke vil være tilrådelig å lette på tiltakene på Svalbard der helseberedskapen og redningsberedskapen er begrenset.

- I neste uke vil vi ha et eget møte med Helsedirektoratet, Helsedepartementet, Helse Nord og Justisdepartementet for å vurdere nasjonale råd knyttet til håndteringen av Covid-19 på Svalbard, opplyser Kjerstin Askholt.

- Vi er fullt klar over den vanskelige situasjonen mange virksomheter på Svalbard, særlig innen reiselivet, og deres ansatte er i. Det er imidlertid viktig å understreke at jobb nummer én er å hindre og begrense smitte og beskytte befolkningen. Liv og helse kommer alltid først.

- Vi kan dessverre ikke nå svare på hvor lenge denne situasjonen vil vare. Vi arbeider tett med sentrale myndigheter om å lage en strategi for å kunne normalisere situasjonen på Svalbard.

 

Karantenevedtak