Våpenkort - kontroll


Våpenkort, kontrollseddel eller utlånserklæring skal kunne vises fram ved kontroll av politi eller oppsynsmyndighet.

Publisert 01.04.2019

Sysselmesteren skal tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig eller dersom han/hun av særlige grunner anses som uskikket til å ha skytevåpen.  Våpenkort kan tilbakekalles dersom innehaver ikke har behov for eller annen rimelig grunn til å ha skytevåpen.

Strafferammen for besittelse av ulovlige våpen er to års fengsel, i grove tilfeller fire år.