Våpenkort - kontroll


Våpenkort, kontrollseddel eller utlånserklæring skal kunne vises fram ved kontroll av politi eller oppsynsmyndighet.

Sysselmesteren skal tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig eller dersom han/hun av særlige grunner anses som uskikket til å ha skytevåpen.  Våpenkort kan tilbakekalles dersom innehaver ikke har behov for eller annen rimelig grunn til å ha skytevåpen.

Strafferammen for besittelse av ulovlige våpen er to års fengsel, i grove tilfeller fire år.