Tungoljeforbud i verneområdene


Det er forbudt for skip å bruke eller ha med tungolje i naturreservatene på østsiden av Svalbard og i de tre store nasjonalparkene i vest. 

Hensikten med forbudet er å unngå utslipp av tungolje og begrense forurensningen ved skipsuhell i vanskelig tilgjengelige og værharde områder. I stedet må skip i disse områdene bruke lett marin diesel som gir mindre alvorlig forurensning ved utslipp.

Kvalitetskravet for drivstoff gjelder for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker, samt Nordaust- og Søraust-Svalbard naturreservater.

Skip som anløper disse verneområdene kan ikke medbringe eller benytte annet drivstoff enn kvalitet DMA (i henhold til ISO 8217 Fuel Standard).

Lover og forskrifter