Søknad om skjenkebevilling og importtillatelse av alkohol for skip som seiler i svalbardfarvann


Alle skip som seiler i svalbardfarvann, må ha skjenkebevilling for å servere alkoholholdig drikke om bord. Man må ha skjenkebevilling for å kunne søke om importtillatelse av alkohol til Svalbard.

Søknaden om skjenkebevilling må inneholde følgende opplysninger:

  • Navn på firma/rederi
  • Navn på fartøy som blir skjenkestedet
  • Perioden det søkes for ( fra/til dato) eks 01.05.22 til 30.09.22
  • Navn på skjenkebestyrer og stedfortreder ( blir vandelssjekket)

Søknad om importtillatelse må inneholde følgende opplysninger:

  • Mengde alkohol (antall liter)
  • Type alkohol (eks 2000 liter øl, 200 liter vin, 100 liter sprit)

Importtillatelsen gjelder som legitimasjon overfor selgerfirma.

Det er en forutsetning at turopplegget er meldt til og behandlet av Sysselmesteren på Svalbard.

Det kan søkes om skjenkebevilling og importtillatelse i samme søknad.

Søknad om skjenkebevilling og importtillatelse sendes til Sysselmesteren på Svalbard på epost firmapost@sysselmesteren.no

Behandlingstiden er fire uker.

Publisert 05.05.2022