Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Covid-19 - informasjon til reiselivsvirksomheter og kystcruise


Regjeringen har forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for alle reiselivsbedrifter som har aktivitet på Svalbard.

Alle aktører som tilbyr reiselivsaktiviteter og kystcruise på Svalbard skal gjennomføre sin virksomhet på en smittevernfaglig forsvarlig måte og i henhold til de smittevernkrav som følger av lov, forskrift og nasjonale veiledere. Særlig sentrale bestemmelser i reguleringen av reiseliv og kystcruise på Svalbard er FOR-2020-03-27-470 (covid-19-forskriften) §§ 9, 9a, 10a, 11a og 11b. 

Forskriften stiller blant annet krav om at kystcruise på Svalbard kan ha inntil 90 prosent kapasitetsutnyttelse og et skip som vanligvis er godkjent for 12 passasjerer kan derfor ha maksimalt 10 passasjerer om bord, nedrundet til nærmeste hele tall.

Det er ikke lenger et krav at virksomhetene fremlegger en smittevernplan for Sysselmesteren på Svalbard. Veilederne som ble opprettet for landbasert reiseliv og kystcruise på Svalbard sommeren 2020 er opphevet. Virksomheter som tilbyr kystcruise på Svalbard, må imidlertid signere og fremlegge en egenerklæring for Sysselmesteren som bekrefter at turopplegget gjennomføres i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk for kystcruise på Svalbard. Den som allerede har sendt inn sin turmelding vil motta egenerklæring fra Sysselmesteren. Erklæringen må signeres og returneres til Sysselmesteren innen aktivitetens oppstart.

Les mer om covid-19 her: Covid-19 og Svalbard

Spørsmål rettes til firmapost@sysselmesteren.no