Covid-19 - informasjon til reiselivsvirksomheter og kystcruise


Regjeringen har forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for alle reiselivsbedrifter som har aktivitet på Svalbard.

Alle aktører som tilbyr reiselivsaktiviteter og kystcruise på Svalbard skal gjennomføre sin virksomhet på en smittevernfaglig forsvarlig måte og i henhold til de smittevernkrav som følger av lov, forskrift og nasjonale veiledere. Særlig sentrale bestemmelser i reguleringen av reiseliv og kystcruise på Svalbard er FOR-2020-03-27-470 (covid-19-forskriften).

 

Det er ikke lenger et krav at virksomhetene fremlegger en smittevernplan for Sysselmesteren på Svalbard. Veilederne som ble opprettet for landbasert reiseliv og kystcruise på Svalbard sommeren 2020 er opphevet.

Les mer om covid-19 her: Covid-19 og Svalbard

Spørsmål rettes til firmapost@sysselmesteren.no