Pass


Norske borgere bosatt på Svalbard kan søke om pass hos Sysselmesteren på Svalbard. Sysselmesteren har innført elektronisk timebestilling og time kan bestilles inntil 30 dager fram i tid. Alle som skal ha pass må benytte denne løsningen. Se lenke til høyre for bestilling av time.

Når du søker om pass, må du huske på dette:

Krav til legitimasjon
Du må ha med det gamle passet ditt, selv om det er utløpt. Hvis du ikke har pass fra før, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde. For eksempel førerkort utstedt etter 1. januar 1998. Digitalt førerkort godtas ikke som legitimasjon. Ved søknad om pass til barn MÅ begge foreldrene ha med pass. Hvis foreldrene ikke har pass, må annen legitimasjon medbringes.

Foto
Passkontoret tar bildet til passet. Når du søker om nytt pass, tar vi bilde med biometrikiosken når du møter opp. Hvis det er vanskelig å ta bilde med biometrikiosken, bruker vi et håndholdt kamera.

Passbilde fra fotograf eller fotoautomat skal ikke brukes i passet, og vi tar ikke i mot dette.

Gebyr
Passgebyret er for tiden 570 kroner for personer over 16 år og 342 kroner for barn under 16 år. Du betaler gebyret når du leverer søknaden. Sysselmesteren har betalingsterminal.

Leveringstid
Leveringstiden for pass varierer. Se www.politiet.no for mer informasjon.

Passet må hentes hos Sysselmesteren.

Nødpass
I nødsituasjoner er det mulig å få nødpass som gjelder kun for én reise. Du må ha med eget, godkjent passbilde. Gebyret er 1.000 kroner.

Du må levere nødpasset til politiet, passkontoret eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen.

Pass til umyndige
Søker du om pass til barn og ungdom under 18 år, må minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Hvis kun én foresatt er med, må dette tas med:

  • Datert, signert og original samtykke (fullmakt), som ikke er eldre enn 3 måneder.
  • Gyldig legitimasjon eller bekreftet legitimasjon for begge foreldre. Dersom foreldrene har pass, må det tas med, hvis ikke må annen legitimasjon medbringes.
  • Har barnet hatt pass fra før, må dette tas med.

Fullmaktsblankett kan fås hos Sysselmesteren eller via lenke til høyre på denne siden. Eneansvar for barn må dokumenteres. Er omsorgen for barnet overtatt av barneverntjenesten, er det barneverntjenesten som skal gi skriftlig samtykke.

Vedtak og dokumenter
Hvis du er ny norsk statsborger og søker norsk pass for første gang, må du ha med:

  • Statsborgervedtak fra UDI. 
  • Oppholdskort.
  • Reisebevis for flyktninger eller utlendingspass, hvis du har et av disse.