Pass


Norske borgere bosatt på Svalbard kan søke om pass hos Sysselmesteren på Svalbard. Sysselmesteren har innført elektronisk timebestilling og time kan bestilles inntil 30 dager fram i tid. Alle som skal ha pass må benytte denne løsningen. Se lenke til høyre for bestilling av time.

Publisert 03.04.2019

Når du søker om pass, må du huske på dette:

Krav til legitimasjon
Du må ha med det gamle passet ditt, selv om det er utløpt. Hvis du ikke har pass fra før, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde. For eksempel førerkort utstedt etter 1. januar 1998. Digitalt førerkort godtas ikke som legitimasjon. Ved søknad om pass til barn MÅ begge foreldrene ha med pass. Hvis foreldrene ikke har pass, må annen legitimasjon medbringes.

Foto
Passkontoret tar bildet til passet. Når du søker om nytt pass, tar vi bilde med biometrikiosken når du møter opp. 

Passbilde fra fotograf eller fotoautomat skal ikke brukes i passet, og vi tar ikke i mot dette.

Gebyr
Passgebyret er for tiden 750 kroner for personer over 16 år og 450 kroner for barn under 16 år. Du betaler gebyret når du leverer søknaden. Sysselmesteren har betalingsterminal.

Hvis du søker om pass og nasjonalt ID-kort samtidig, reduseres søknadsgebyret med 20 %. Rabatten gjelder ikke for nødpass eller ekstra pass.

  • Over 16 år: 1.200 kroner
  • Mellom 10 år og 16 år: 960 kroner
  • Under 10 år: 720 kroner

Leveringstid
Leveringstiden for pass varierer. Se www.politiet.no for mer informasjon.

Passet må hentes hos Sysselmesteren.

Nødpass
I nødsituasjoner er det mulig å få nødpass som gjelder kun for én reise. Du må ha med eget, godkjent passbilde. Gebyret er 1.200 kroner.

Du må levere nødpasset til politiet, passkontoret eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen.

Pass til umyndige
Søker du om pass til barn og ungdom under 18 år, må begge foresatte må møte opp personlig for å gi samtykke til søknad om pass og nasjonalt ID-kort til barnet. Dere trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor.

  • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.
  • Samtykket kan enten gis når du møter til timen sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.
  • Hvis du ikke møter sammen med barnet kan du møte opp på alle pass– og ID-kontor for å gi samtykke. Du trenger ikke å bestille time når du kun skal gi samtykke.
  • Barn som er 13 år eller eldre og som skal søke om et nasjonalt ID-kort uten reiserett, kan møte alene på pass– og ID-kontoret og uten samtykke.

Les mer på Politiets hjemmeside.

Vedtak og dokumenter
Hvis du er ny norsk statsborger og søker norsk pass for første gang, må du ha med:

  • Statsborgervedtak fra UDI. 
  • Oppholdskort.
  • Reisebevis for flyktninger eller utlendingspass, hvis du har et av disse.

Kontaktpersoner