Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Nasjonalt ID-kort


Norske statsborgere kan søke om nasjonalt ID-kort hos Sysselmesteren på Svalbard. Kortet finnes i to varianter: Med og uten reiserett. Sysselmesteren har innført elektronisk timebestilling. Alle som skal ha nasjonalt ID-kort må benytte denne løsningen. Se lenke til høyre for bestilling av time.

Nasjonalt ID-kort kan brukes når du trenger å legitimere deg. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg.

Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon og som et reisedokument når du skal reise til EØS-landene og Sveits.

Nasjonalt ID-kort er like sikkert som det norske passet. Det er bare politiet som utsteder kortet.

For reiser til/fra Svalbard vil i en overgangsperiode fram til og med 30. april 2022 også følgende godkjennes som reisedokument for norske borgere:

  1. førerkort utstedt etter 1998
  2. bankkort, eller
  3. Forsvarsdepartementets Identitetskort (FD-ID).

Disse må minst inneholder navn, bilde og fødselsdato og være utstedt i Norge.

Barn trenger i overgangsperioden ikke forevise godkjent reisedokument dersom barnet identifiseres av en voksen som følger barnet til flyet eller som reiser sammen med barnet.

Hvem kan søke
Det er foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om nasjonalt ID-kort, og det er frivillig å søke om det.

Ungdom mellom 13 og 18 år kan få utstedt nasjonalt ID-kort uten reiserett uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Søkere som er fratatt rettslig handleevne, kan søke om ID-kort uten reiserett uten samtykke fra vergen. Kravet om godtgjøring av identitet for disse søkergruppene er tilsvarende som ved andre søknader om pass eller nasjonalt ID-kort.

To varianter
Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett.

Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som legitimasjon. Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass, kan heller ikke få utstedt ID-kort med reiserett. De kan da søke om ID-kort uten reiserett.

Krav til legitimasjon
Du må ha med passet ditt når du skal søke om ID-kort, selv om det er utløpt. Hvis du ikke har pass fra før, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

Foto
Passkontoret tar bildet til passet.

Gebyr
Gebyret er det samme for pass og ID-kort: 570 kroner for voksne og 342 for barn.

Samsøknad
Hvis søkeren ønsker å søke om både pass og nasjonalt ID-kort samtidig gis det en rabatt på 20 % per dokument.

  • Barn under 10 år 548 kr (rabatt 136 kr)
  • Barn mellom 10 år og 16 år: 730 kr (rabatt 182 kr)
  • Personer over 16 år: 912 kr (rabatt 228 kr)