Nasjonalt ID-kort


Norske statsborgere bosatt på Svalbard kan søke om nasjonalt ID-kort hos Sysselmesteren på Svalbard. Kortet finnes i to varianter: Med og uten reiserett. Sysselmesteren har innført elektronisk timebestilling. Alle som skal ha nasjonalt ID-kort må benytte denne løsningen. Se lenke til høyre for bestilling av time.

Publisert 30.11.2020

Nasjonalt ID-kort kan brukes når du trenger å legitimere deg. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg.

Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon og som et reisedokument når du skal reise til EØS-landene og Sveits.

Nasjonalt ID-kort er like sikkert som det norske passet. Det er bare politiet som utsteder kortet.

Hvem kan søke
Det er foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om nasjonalt ID-kort, og det er frivillig å søke om det.

Ungdom mellom 13 og 18 år kan få utstedt nasjonalt ID-kort uten reiserett uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Søkere som er fratatt rettslig handleevne, kan søke om ID-kort uten reiserett uten samtykke fra vergen. Kravet om godtgjøring av identitet for disse søkergruppene er tilsvarende som ved andre søknader om pass eller nasjonalt ID-kort.

To varianter
Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett.

Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som legitimasjon. Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass, kan heller ikke få utstedt ID-kort med reiserett. De kan da søke om ID-kort uten reiserett.

Krav til legitimasjon
Du må ha med passet ditt når du skal søke om ID-kort, selv om det er utløpt. Hvis du ikke har pass fra før, må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

Foto
Passkontoret tar bildet til id-kortet.

Gebyr
Gebyret er det samme for pass og ID-kort: 750 kroner for voksne (over 10 år) og 450 for barn.

Hvis du søker om pass og nasjonalt ID-kort samtidig, reduseres søknadsgebyret med 20 %. Rabatten gjelder ikke for nødpass eller ekstra pass.

  • Over 16 år: 1.200 kroner
  • Mellom 10 år og 16 år: 960 kroner
  • Under 10 år: 720 kroner