Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark


Regjeringen vedtok 18.06.21 utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark. Dette innebærer vern av Van Mijenfjorden og landområdene rundt. Nasjonalparken er utvidet med 2914 km2 og navnet endret til Van Mijenfjorden nasjonalpark. 

Klimaendringene har ført til store reduksjoner i utbredelsen av sjøis på vestsiden av Svalbard. Dette betyr at leveområdene for isavhengige arter som ringsel og isbjørn har minsket drastisk. Klima- og miljødepartementet gav derfor Sysselmannen i oppdrag å utarbeide et forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark, slik at parken omfattet Van Mijenfjorden og landområdene rundt.

Av fjordene på vestkysten av Svalbard er Van Mijenfjorden der man forventer at sjøisen vil holde seg lengst etter hvert som klimaet blir varmere.

Den omfattende oppryddingen og restaureringen av naturen i de tidligere gruveområdene i Svea har gjort det mulig å inkludere også det meste av disse områdene i den utvidede nasjonalparken.