Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Byggavfall i Longyearbyen


Ved bygg- og anleggsvirksomhet i Longyearbyen skal det utarbeides avfallsplan, sluttrapportering og miljøsaneringsbeskrivelse. Reguleringen av ovennevnte følger av forskrift om avfall i Longyearbyen.