Fredning av Isfjord Radio på høring


Riksantikvaren har nå lagt fredningsforslaget for Isfjord Radio ut på høring. Høringsfrist er 5. mai 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.03.2023

Isfjord Radio har en lang og unik historie, med teknologiske funksjoner og nyvinninger som har hatt betydning for utviklingen av samfunnet, både i Isfjordområdet og for Svalbardsamfunnet generelt, og også nasjonalt og internasjonalt.

Fra det første sjømerket ble satt opp i1912 har Kapp Linné og Isfjord Radio representert utviklingen innen kommunikasjonsteknologi på flere plan, fra sjøfart til luftfart, fra radiosamband til telekommunikasjon og satellittsamband. Den teknologiske utviklingen har gitt utslag i form av bygningsmessige endringer og nye installasjoner. Noen perioder fremstår mer tydelig enn andre, men sammen vitner de ulike fasene om stasjonens ulike funksjoner og utvikling.

Saken legges til offentlig ettersyn hos Sysselmesteren og kan leses på RA sine hjemmesider.

Høringsfrist er 5. mai 2023.