Droneforbud i Longyearbyen

Droneforbudssone rundt flyplassen i Longyearbyen
Droneforbudssone rundt flyplassen i Longyearbyen

Sysselmesteren på Svalbard gjør oppmerksom på at det er forbudt å fly droner i en sone med en radius på 5 kilometer fra flyplassen i Longyearbyen.

 

Publisert 03.11.2022

Det er i den senere tid kommet flere rapporter inn til Sysselmesteren om flyvning av droner i og rundt Longyearbyen. I den forbindelse ønsker vi å understreke at det er forbud mot å fly drone i en 5 kilometers radius fra flyplassen (se lenke til høyre).

Overtredelse av dette forbudet vil bety politianmeldelse og straffeforfølgelse for gjeldende operatør.

Utover forbudssonen i Longyearbyen vil vi gjøre oppmerksom på at det også i Ny-Ålesund er en sone på 20 km rundt tettstedet med radiostillhet og droneforbud. Dette betyr at det i praksis er forbud mot å fly droner Ny-Ålesund og i hele Kongsfjorden. 

Mer om regelverket for flyvning av drone på Svalbard finner dere her: https://www.sysselmesteren.no/nb/droner-pa-svalbard/