Tiltaksplan for opprydning i PFAS


Tiltaksplan for opprydning i PFAS-forurenset grunn på Svalbard lufthavn - Miljødirektoratet ønsker innspill.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.07.2022

TILTAKSPLAN FOR OPPRYDNING I PFAS-FORURENSET GRUNN PÅ SVALBARD
LUFTHAVN LONGYEAR- MILJØDIREKTORATET ØNSKER INNSPILL


Miljødirektoratet ga 4. juni 2021 Svalbard lufthavn (eid av Avinor AS) pålegg om å gjennomføre
undersøkelser og utarbeide tiltaksvurdering for opprydding i PFAS-forurenset grunn ved det nedlagte
brannøvingsfeltet ved Svalbard lufthavn Longyear.


Avinor har i samarbeid med Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kullkompani
utarbeidet en tiltaksplan som de mener svarer på dette pålegget. De planlegger å grave bort og deponere massene eksternt. PFAS-forurensningen er omfattende på det gamle brannøvingsfeltet og Svalbards natur er ekstra følsom for disse stoffene da langveistransport hit har medført høye konsentrasjoner i dyr og planter. Tiltaksområdet ligger i området like ved og overlapper i noen grad spesielle botaniske verdier. Den sjeldne arten polarsjampinjong har en av sine få kjente forekomster i dette området.


Tiltaksområdet berører også sikkerhetssonen til de fredede kulturminnene Danskebrakka og Kirkegård
Hotellneset.


Det er planlagt å gjennomføre tiltaket i 2023.


Miljødirektoratet ønsker å få innspill på denne tiltaksplanen, før vi vurderer å pålegge tiltak ved det
nedlagte brannøvingsfeltet.


Tiltaksplan for opprydning i PFAS-forurenset grunn på Svalbard lufthavn - Miljødirektoratet ønsker
innspill - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)


Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets
postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.


Vi ber om uttalelse i denne saken innen 1. september 2022.